§ 8. - Wykonanie dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.20.114

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1945 r.
§  8.
Przez zajęcia, określone w art. 5 pkt 3) dekretu należy rozumieć pracę osobistą tragarza, drwala, posłańca, masażysty itp. osób.

Do art. 7.