§ 5. - Wykonanie dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.20.114

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1945 r.
§  5.
Od osób, pozostających w stosunku służbowym lub w stosunku umownym o najem pracy, podatek wojskowy należy pobrać od wynagrodzenia, wypłaconego w każdym miesiącu oddzielnie, poczynając od miesiąca czerwca 1945 r. Podatek wojskowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącach styczniu - maju 1945 r. należy pobrać w 2 ratach miesięcznych w czerwcu i lipcu 1945 r.