§ 32. - Wykonanie dekretu o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.7.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1952 r.
§  32.
1.
Podanie, wniesione przez dwie lub więcej osób albo przez ustawowego zastępcę lub pełnomocnika dwu lub więcej osób, podlega opłacie jednokrotnej tylko wtedy, gdy pochodzi od współwłaścicieli i dotyczy ich wspólnego majątku lub jeżeli wyrażone w podaniu żądanie opiera się na tych samych tytułach prawnych.
2.
W braku warunków powyższych (ust. 1) należy opłatę skarbową uiścić tyle razy, ile osób wymieniono w podaniu w charakterze osób interesowanych (np. podanie zbiorowe).

Do przepisu Nr 2.