§ 20. - Wykonanie dekretu o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.7.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1952 r.
§  20.
1.
Koncesjami w rozumieniu przepisu poz. 3 lit. k) są zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw zarobkowych, których udzielenie zależy od uznania właściwego urzędu państwowego, bez względu na to, jak są nazwane w odnośnych przepisach prawnych.
2.
Przedsiębiorstwo jest prowadzone na stałe w rozumieniu przepisu poz. 3 lit. k) w przypadkach, gdy zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa nie ogranicza się do prawa wykonania jednej czynności zarobkowej lub pewnej ściśle oznaczonej liczby takich czynności. Zezwolenie na sezon jest zezwoleniem na stałe prowadzenie przedsiębiorstwa, a zezwolenie na urządzenie loterii fantowej lub bufetu z wyszynkiem na zabawie ludowej jest zezwoleniem na niestałe prowadzenie przedsiębiorstwa.

Do poz. 3 lit. k) pkt 7a (1) i b (1).