§ 17. - Wykonanie dekretu o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.7.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1952 r.
§  17.
1.
Do świadectw zalicza się również poświadczenia własnoręczności podpisu (legalizacja podpisu) przez władze państwowe.
2.
Jeżeli w jednym poświadczeniu zalegalizowano kilka podpisów, opłata skarbowa należy się od każdego poświadczonego podpisu.

Do poz. 2 lit. h).