§ 16. - Wykonanie dekretu o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.7.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1952 r.
§  16.
W przypadkach gdy na podstawie przepisów szczególnych, regulujących obowiązek uzyskania zezwoleń (koncesji), wymagane jest uzyskanie kilku różnych zezwoleń (koncesji) na prowadzenie tego samego przedsiębiorstwa - opłatę skarbową należy uiścić od każdego zezwolenia (koncesji) nawet wtedy, gdyby ich udzielono w jednym piśmie.