§ 13. - Wykonanie dekretu o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.7.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1952 r.
§  13.
Przepis art. 5 ust. 3 o najniższej opłacie skarbowej od wekslu in blanco nie dotyczy weksli in blanco wystawionych i opłaconych opłatą:
1)
stemplową co najmniej w kwocie 30 zł w walucie obowiązującej do dnia 30 października 1950 r. (art. 122 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych - Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 64, poz. 404) przed dniem 1 maja 1947 r.,
2)
skarbową co najmniej w kwocie 40 zł w walucie obowiązującej do dnia 30 października 1950 r. (art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 53, poz. 419) przed dniem 28 listopada 1950 r.

- jeżeli data ich wystawienia i opłacenia opłatą stemplową bądź skarbową zostanie udowodniona.

Do Tabeli opłat skarbowych Część I.

Do poz. 1.