Wykonanie art. 53 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.37.331

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 15 kwietnia 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania art. 53 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, której jednolity tekst ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 458) zarządza się co następuje:
Zakłady naukowe tudzież egzaminy, krórych ukończenie względnie złożenie uprawnia do skróconej czynnej służby wojskowej w myśl przepisów art. 49 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 46, poz. 453) są oznaczone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 czerwca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 495), uzupełniony rozporządzeniem z dnia 15 września 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 746).
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ

zakładów naukowych tudzież egzaminów których ukończenie, względnie złożenie, uprawnia do skróconej czynnej służby wojskowej w myśl przepisów art. 49 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.

grafika

1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 marca 1931 r. (Dz.U.31.46.399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 marca 1931 r. (Dz.U.31.46.399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 sierpnia 1932 r.