Wykonanie art. 53 ust. 2 i art. 81 ust. 2 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.5.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 stycznia 1948 r.
w sprawie wykonania art. 53 ust. 2 i art. 81 ust. 2 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Na podstawie art. 53 ust. 2 i art. 81 ust. 2 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 84) zarządzam, co następuje:
Egzekucja należności pieniężnych nie jest dopuszczalna przeciwko wymienionym niżej przedsiębiorstwom państwowym, rozliczającym się centralnie ze Skarbem Państwa w ramach budżetu państwowego:
1)
Polska Agencja Prasowa,
2)
Polskie Radio,
3)
Mennica Państwowa,
4)
Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych,
5)
Polski Monopol Solny,
6)
Polski Monopol Tytoniowy,
7)
Państwowy Monopol Spirytusowy,
8)
Państwowy Monopol Zapałczany,
9)
Polski Monopol Loteryjny,
10)
Polskie Koleje Państwowe,
11)
Państwowe Zakłady Hodowli Roślin,
12)
Polska Poczta, Telegraf i Telefon,
13)
Państwowe Zakłady Tele- i Radiotechniczne,
14)
Przedsiębiorstwa Państwowego Zakładu Higieny.
Pieniądze zagraniczne papierowe oraz w monetach złotych i srebrnych, złoto w sztabach, w postaci odlewów i w postaci przedmiotów nie posiadających znamion gotowego do użytku wyrobu oraz w stanie nieprzerobionym we wszelkiej postaci odsprzedaje się Narodowemu Bankowi Polskiemu lub bankom dewizowym po kursie ustalonym w myśl obowiązujących przepisów dewizowych.
Złoto w postaci gotowych do użytku wyrobów, platyna i srebro podlegają sprzedaży w trybie przewidzianym dla sprzedaży zajętych ruchomości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.