Wykonanie art. 2 punkt b) ustawy o mierniczych przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.101.854

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 1 października 1932 r.
o wykonaniu art. 2 punkt b) ustawy o mierniczych przysięgłych.

Na podstawie art. 2 punkt b) i art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 682), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 28 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 454), oraz art. 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 479) zarządza się co następuje:
Oprócz szkół wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 17 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 431) i szkół, wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 100), jako odpowiednią szkołę krajową w rozumieniu art. 2 punkt b) powołanej ustawy o mierniczych przysięgłych uznaje się Wydział Mierniczy Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka Piłsudskiego w Wilnie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.