Wykładnia art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne w... - Dz.U.1994.69.305 - OpenLEX

Wykładnia art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne w związku z art. 13 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, 3, i 4 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1991 o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.69.305

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 1994 r.

UCHWAŁA
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 1 czerwca 1994 r.
w sprawie wykładni art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne w związku z art. 13 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie:

przewodniczący - prezes Trybunału Konstytucyjnego: A. Zoll,

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Z. Czeszejko-Sochacki, T. Dybowski, L. Garlicki, S. Jaworski, W. Łączkowski, F.Rymarz, W. Sokolewicz. J. Trzciński (sprawozdawca), B. Wierzbowski, J. Zakrzewska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 1994 r. w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470 i z 1993 r. Nr 47, poz. 213) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni:

1)
art. 13 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 i z 1994 r. Nr 10, poz. 37) - przez wyjaśnienie, czy na podstawie wskazanych przepisów inwalidzi wojskowi utrzymali swoje podmiotowe prawo do otrzymywania bezpłatnie leków i artykułów sanitarnych (mieszczących się w pojęciu środków opatrunkowych);
2)
art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) - przez wyjaśnienie, czy przepisy te, jako powodujące ograniczenie prawa do bezpłatnych leków, dotyczą inwalidów wojskowych,

ustalił:

1.
Art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) zachował w mocy uprawnienia inwalidów wojskowych do otrzymywania bezpłatnie leków i artykułów sanitarnych (mieszczących się w pojęciu środków opatrunkowych), przysługujące im na podstawie art. 41 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 i z 1994 r. Nr 10, poz. 37).
2.
Postanowienia art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) nie dotyczą inwalidów wojskowych.