Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.451

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej 2

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452, 1702, 2197 i 2303) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej;
2) strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej.
§  2.  Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej stanowią polskie obszary morskie.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej (Dz. U. poz. 1044).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZY OBSZARÓW PASAŻERSKIEJ ŻEGLUGI KRAJOWEJ

§  1.  Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej zostały sporządzone w formie map przedstawionych na rysunkach 1 i 2.
§  2.  Zastosowane na mapach litery oznaczają odpowiednio:
1) litera "A" - obszar morza poza obszarami B, C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A;
2) litera "B" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 20 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarami morza C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A i B;
3) litera "C" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 5 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarem morza D, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 2,5 m jest niższe od 10% w ciągu:
a) jednego roku - w przypadku eksploatacji całorocznej lub
b) określonej i ograniczonej części roku - w przypadku eksploatacji w tym okresie

- na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, В i C;

4) litera "D" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 3 mile morskie od brzegu, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 1,5 m jest niższe od 10% w ciągu:
a) jednego roku - w przypadku eksploatacji całorocznej lub
b) określonej i ograniczonej części roku - w przypadku eksploatacji w tym okresie

- na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, В, C i D.

§  3.  Punkty oznaczone cyframi wskazują odpowiednio pozycje geograficzne wyznaczające granice:
1) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej B, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktuUkład współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjnaλ - długość geodezyjna
154°20'26.90"14°33'00.84"
254°22'34.74"14°44'14.22"
354°27'55.45"15°06'39.94"
454°29'22.27"15°17'53.98"
554°30'51.81"15°24'59.85"
654°31'23.66"15°31'33.33"
754°33'43.29"15°41'42.43"
854°34'39.50"15°50'39.69"
954°37'55.48"15°54'08.50"
1054°42'28.61"16°00'07.32"
1154°46'54.63"16°07'37.22"
1254°48'56.51"16°11'57.20"
1354°50'42.77"16°17'16.50"
1454°52'20.61"16°24'38.52"
1554°53'06.33"16°29'15.01"
1654°54'04.60"16°37'55.34"
1754°55'39.66"16°40'55.51"
1854°57'11.10"16°44'39.99"
1955°02'18.06"17°01'17.16"
2055°04'21.42"17°12'39.24"
2155°06'06.53"17°29'29.49"
2255°07'30.69"17°36'25.15"
2355°09'04.49"17°46'51.64"
2455°09'38.96"17°52'33.74"
2555°10'04.09"18°03'47.77"
2655°10'06.38"18°20'16.93"
2755°09'34.09"18°27'36.01"
2855°08'14.39"18°34'22.09"
2955°06'40.74"18°39'17.41"
3055°03'05.38"18°47'46.05"
3154°59'29.31"18°58'19.59"
3254°56'18.06"19°06'00.63"
3354°51'47.65"19°13'59.66"
3454°49'26.25"19°17'13.08"
3554°46'39.85"19°20'07.36"

* Rozumianej jako średnia wysokość jednej trzeciej najwyższych wysokości fal obserwowanych na danym obszarze.

2) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej C, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktuUkład współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjnaλ - długość geodezyjna
154°00'58.10"14°14'01.89"
254°01'13.32"14°15'58.37"
354°01'10.78"14°18'12.45"
454°00'14.51"14°22'02.89"
554°01'31.43"14°24'12.62"
654°02'17.08"14°26'04.10"
754°04'58.89"14°37'14.46"
854°06'01.74"14°40'07.78"
954°08'45.72"14°54'09.30"
1054°10'14.39"14°59'51.79"
1154°12'46.90"15°11'31.51"
1254°13'38.34"15°14'21.37"
1354°15'01.28"15°27'00.00"
1454°16'10.00"15°30'10.85"
1554°16'23.46"15°34'34.55"
1654°16'56.57"15°38'25.31"
1754°19'14.30"15°48'14.10"
1854°19'59.04"15°56'26.59"
1954°20'52.11"16°01'52.31"
2054°21'53.40"16°04'51.62"
2154°24'47.31"16°10'02.76"
2254°26'29.55"16°12'31.13"
2354°29'15.62"16°15'09.68"
2454°30'32.36"16°17'14.43"
2554°32'30.01"16°19'22.18"
2654°36'04.77"16°25'28.09"
2754°37'00.94"16°27'46.55"
2854°38'30.01"16°34'57.67"
2954°39'09.59"16°40'14.38"
3054°39'10.81"16°43'51.01"
3154°40'15.66"16°48'20.86"
3254°40'30.89"16°51'06.73"
3354°40'55.37"16°52'12.15"
3454°44'19.17"16°57'57.03"
3554°48'39.91"17°12'05.99"
3654°49'52.46"17°19'16.59"
3754°50'23.48"17°26'51.22"
3854°51'30.16"17°35'31.95"
3954°53'00.25"17°42'52.99"
4054°54'33.26"17°53'19.44"
4154°54'55.02"17°57'27.46"
4254°55'06.23"18°04'41.58"
4354°55'10.49"18°18'12.95"
4454°54'53.24"18°22'19.45"
4554°54'14.22"18°24'47.76"
4654°52'49.68"18°27'35.30"
4754°52'00.30"18°30'09.51"
4854°51'07.61"18°31'54.41"
4954°46'54.94"18°44'13.20"
5054°44'43.09"18°49'34.05"
5154°42'10.53"18°54'08.30"
5254°39'44.98"18°57'10.63"
5354°38'35.01"18°57'55.66"
5454°37'20.85"18°58'13.87"
5554°36'00.04"18°58'13.93"
5654°34'44.74"18°57'48.01"
5754°33'30.87"18°56'52.69"
5854°32'29.24"18°55'37.40"
5954°31'34.57"18°53'56.30"
6054°30'59.24"18°52'09.45"
6154°30'36.00"18°49'40.50"
6254°30'39.37"18°47'01.36"
6354°31'11.97"18°44'27.37"
6454°32'08.71"18°42'22.20"
6554°30'44.93"18°42'16.52"
6654°29'39.00"18°42'40.12"
6754°29'15.62"18°45'44.94"
6854°28'42.60"18°47'44.58"
6954°27'43.67"18°49'56.15"
7054°26'29.09"18°51'29.31"
7154°26'07.55"18°52'40.02"
7254°26'40.48"18°55'04.63"
7354°26'47.10"18°57'34.69"
7454°26'28.05"19°00'01.58"
7554°25'40.74"19°02'21.75"
7654°25'41.41"19°03'10.65"
7754°26'08.39"19°11'24.00"
7854°26'41.40"19°16'42.06"
7954°28'24.00"19°25'04.40"
8054°29'24.38"19°28'22.90"
8154°31'11.68"19°32'23.77"
3) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej D, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktuUkład współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjnaλ - długość geodezyjna
153°58'53.94"14°14'26.06"
253°59'13.36"14°16'07.95"
353°59'10.99"14°17'53.45"
453°58'51.95"14°19'18.65"
553°57'52.18"14°21'48.10"
653°57'56.53"14°22'11.72"
753°58'25.51"14°23'42.96"
854°00'32.65"14°27'43.80"
954°03'09.63"14°38'39.33"
1054°04'12.45"14°41'31.24"
1154°06'55.13"14°55'28.15"
1254°08'22.06"15°01'02.73"
1354°10'54.11"15°12'42.43"
1454°11'43.63"15°15'20.81"
1554°12'55.01"15°25'04.05"
1654°13'01.05"15°28'21.30"
1754°13'54.43"15°30'02.17"
1854°14'19.33"15°31'31.52"
1954°14'22.77"15°34'55.78"
2054°15'01.19"15°39'21.21"
2154°17'18.82"15°49'08.61"
2254°18'00.74"15°57'00.19"
2354°19'02.48"16°03'15.32"
2454°20'14.11"16°06'47.77"
2554°23'26.86"16°12'35.06"
2654°25'17.73"16°15'16.08"
2754°28'11.09"16°18'03.02"
2854°29'08.71"16°19'50.84"
2954°31'12.40"16°21'59.08"
3054°34'37.03"16°27'48.52"
3154°35'16.61"16°29'28.08"
3254°36'33.46"16°35'45.36"
3354°37'11.06"16°40'44.38"
3454°37'10.60"16°44'44.56"
3554°38'23.53"16°49'34.40"
3654°38'30.85"16°52'10.01"
3754°39'20.05"16°54'19.53"
3854°42'36.43"16°59'43.85"
3954°46'45.67"17°13'08.60"
4054°47'55.78"17°20'03.63"
4154°48'25.25"17°27'31.66"
4254°49'33.42"17°36'21.87"
4354°51'05.56"17°43'52.91"
4454°52'35.00"17°53'52.46"
4554°52'55.48"17°57'40.79"
4654°53'06.44"18°04'42.95"
4754°53'10.75"18°18'07.14"
4854°52'59.20"18°21'15.75"
4954°52'29.32"18°23'06.18"
5054°51'16.48"18°25'16.83"
5154°50'21.58"18°28'11.94"
5254°49'36.16"18°29'35.76"
5354°45'12.36"18°42'26.19"
5454°43'12.25"18°47'19.11"
5554°40'48.78"18°51'36.94"
5654°39'39.65"18°53'14.40"
5754°38'16.33"18°54'30.42"
5854°36'47.09"18°54'50.42"
5954°35'30.71"18°54'36.11"
6054°34'22.00"18°53'45.50"
6154°33'24.69"18°52'22.91"
6254°32'50.63"18°50'53.37"
6354°32'34.47"18°49'08.23"
6454°32'39.46"18°47'21.50"
6554°33'04.58"18°45'45.34"
6654°35'07.44"18°42'25.65"
6754°36'40.73"18°41'25.96"
6854°38'40.26"18°39'04.42"
6954°39'30.56"18°36'20.70"
7054°40'48.93"18°34'12.05"
7154°40'55.35"18°33'23.53"
7254°40'18.84"18°34'45.87"
7354°39'26.64"18°35'44.27"
7454°38'28.18"18°36'08.21"
7554°37'26.31"18°35'56.66"
7654°36'15.05"18°37'16.14"
7754°33'47.79"18°38'33.87"
7854°32'18.70"18°38'55.67"
7954°30'33.29"18°38'47.54"
8054°29'17.69"18°39'16.72"
8154°27'59.25"18°39'05.48"
8254°27'10.26"18°45'28.05"
8354°26'13.36"18°47'39.97"
8454°25'03.35"18°48'47.90"
8554°24'13.37"18°51'32.82"
8654°23'54.31"18°53'11.03"
8754°24'37.61"18°55'14.38"
8854°24'47.54"18°57'21.67"
8954°24'27.32"18°59'21.57"
9054°23'40.99"19°00'57.83"
9154°23'41.70"19°03'18.25"
9254°24'09.53"19°11'50.15"
9354°24'44.59"19°17'28.47"
9454°26'35.26"19°26'31.19"
9554°27'41.29"19°30'08.29"
9654°29'44.22"19°34'44.61"

Rys. 1. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się w zachodniej części polskich obszarów morskich

wzór

Rys. 2. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się we wschodniej części polskich obszarów morskich

wzór

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Dz. Urz. UE L 163 z 25.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 162 z 29.06.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2016, str. 51 oraz Dz. Urz. UE L 315 z 30.11.2017, str. 40).