Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1708 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 203 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150, 679, 1255 i 1694) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji osób:
1) niepozbawionych wolności - stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pozbawionych wolności - stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) pozbawionych wolności, które według oceny sądu wykazują znaczny stopień demoralizacji lub zagrożenia ponowieniem czynu o znacznej społecznej szkodliwości albo co do których zachodzi uzasadniona obawa ucieczki i ukrywania się lub też podejrzanych o popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu przestępstwo - stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) pozbawionych wolności, w stosunku do których istnieje potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego, w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 3 - stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  2.  Zakłady, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, dysponują następującymi warunkami zabezpieczenia:
1) zapewniają stały nadzór nad obserwowanymi przebywającymi w zakładzie;
2) posiadają drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające obserwowanym samowolne opuszczenie zakładu;
3) wyposażone są w system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek i korytarzy;
4) posiadają elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;
5) zatrudniają personel w liczbie co najmniej dwu i półkrotnie większej niż liczba łóżek przeznaczonych do wykonywania obserwacji.
§  2a.  W przypadku braku wolnych miejsc w zakładzie, o którym mowa w § 1 pkt 4, obserwacja może być wykonywana w zakładzie psychiatrycznym, o którym mowa w § 1 pkt 2.
§  3.  Koszty obserwacji finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
§  4. 
1.  Zakłady, o których mowa w § 1 pkt 2, dostosują warunki zabezpieczenia do warunków, o których mowa w § 2, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.  Do czasu dostosowania zakładów do warunków określonych w § 2, obserwacje przeprowadza się w zakładach, o których mowa w § 1 pkt 3.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB NIEPOZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Zakłady psychiatryczne
Lp.WojewództwoAdres
123
1dolnośląskieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

al. Tysiąclecia 30

59-700 Bolesławiec

2dolnośląskieMilickie Centrum Medyczne sp. z o.o.

ul. Grzybowa 1 56-300

Milicz

3dolnośląskieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Adama Mickiewicza 1

Lubiąż

56-100 Wołów

4dolnośląskieZakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Michała Marzyńskiego

w Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole

Opieki Zdrowtonej w Zgorzelcu

ul. Rolnicza 25

59-921 Sieniawka

5dolnośląskieDolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.

wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18

50-226 Wrocław

6dolnośląskieWojewódzki Szpital Psychiatryczny

ul. Szpitalna 9

59-500 Złotoryja

7kujawsko-pomorskiePowiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.

Oddział Psychiatryczny

ul. Juliusza Słowackiego 18

87-700 Aleksandrów Kujawski

8kujawsko-pomorskieSzpital Lipno Spółka z o.o.

Oddziały Psychiatryczne

ul. Nieszawska 6

87-600 Lipno

9kujawsko-pomorskieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza

ul. Sądowa 18

86-100 Świecie

10kujawsko-pomorskieWojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera

ul. św. Józefa 53-59

87-100 Toruń

11lubelskieSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Oddział Psychiatryczny

ul. Szpitalna 53B

22-100 Chełm

12lubelskieSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Janowie Lubelskim

Oddział Psychiatryczny

ul. Jana Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski

13lubelskieSzpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin

14lubelskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psychogeriatrią

ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3

21-400 Łuków

15lubelskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień

ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

16lubelskieSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

ul. Klasztorna 4

22-463 Radecznica

17lubelskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Oddział Psychiatryczny

ul. Wisznicka 111

21-300 Radzyń Podlaski

18lubelskieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Suchowola 48

21-305 Suchowola

19lubuskieWojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Cibórz 5

66-213 Skąpe

20lubuskieWielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o.

ul. Franciszka Walczaka 42

66-400 Gorzów Wielkopolski

21lubuskieSamodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Poznańska 109

66-300 Międzyrzecz

22łódzkieSzpital Wojewódzki im. Jana Pawła II

ul. Czapliniecka 123

97-400 Bełchatów

23łódzkieSpecjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Szpital im. Józefa Babińskiego

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź

24łódzkieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Jana Pawła II 35

97-200 Tomaszów Mazowiecki

25łódzkieSzpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Centrum Psychiatryczne w Warcie

ul. Sieradzka 3

98-290 Warta

26łódzkieWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oddział Psychiatryczny

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz

27małopolskieSzpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

ul. Węgierska 21

38-300 Gorlice

28małopolskieSzpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

os. Złota Jesień 1

31-826 Kraków

29małopolskieSzpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

SPZOZ

ul. dr. Józefa Babińskiego 29

30-393 Kraków

30małopolskiePodhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

ul. Szpitalna 14

34-400 Nowy Targ

31małopolskieNowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o.

Oddział Psychiatryczny

al. 1000-lecia 13

32-300 Olkusz

32mazowieckieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1

09-500 Gostynin

33mazowieckieSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2

27-300 Lipsko

34mazowieckiePłocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.

Szpital Świętej Trójcy

Oddział Psychiatryczny

Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

ul. Tadeusza Kościuszki 28

09-402 Płock

35mazowieckieMazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

ul. Partyzantów 2/4

05-802 Pruszków-Tworki

36mazowieckieSamodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym

ul. Krychnowicka 1

26-607 Radom

37mazowieckieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Starowiejska 15

08-110 Siedlce

38mazowieckieZespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego

Oddział Psychiatryczny I, II, Pododdział Detoksykacyjny

ul. Batalionów Chłopskich 3/7

96-500 Sochaczew

39mazowieckieInstytut Psychiatrii i Neurologii

ul. Jana III Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

40mazowieckieSamodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa

41mazowieckieSzpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Cegłowska 80

01-809 Warszawa

42mazowieckieMazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o.

ul. Karola Rychlińskiego 1

05-091 Ząbki

43opolskieSamodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

im. ks. bp. Józefa Nathana

ul. Szpitalna 18

48-140 Branice

44opolskieBrzeskie Centrum Medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Nysańska 2-4

49-300 Brzeg

45opolskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ZOZ Głuchołazy

Oddział Psychiatryczny

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 16

48-340 Głuchołazy

46opolskieWojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi

ul. Wodociągowa 4

45-221 Opole

47podkarpackieSpecjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

im. prof. Antoniego Kępińskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 18

37-500 Jarosław

48podkarpackieZespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Oddział Psychiatryczny

Straszęcin 295

39-218 Straszęcin

49podkarpackieWojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego

ul. Różana 9

37-710 Żurawica

50podlaskieSamodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

16-070 Choroszcz

51podlaskieSzpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela

Oddział Psychiatryczny

ul. Konstytucji 3-go Maja 34

19-200 Grajewo

52podlaskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

53podlaskieSpecjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 62

16-400 Suwałki

54pomorskieWojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza

ul. Srebrniki 17

80-282 Gdańsk

55pomorskieSamodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Juliana Węgrzynowicza 13

84-300 Lębork

56pomorskieCentrum Zdrowia Psychiatrycznego w Słupsku

ul. Obrońców Wybrzeża 4

76-200 Słupsk

57pomorskieSzpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana

ul. Skarszewska 7

83-200 Starogard Gdański

58śląskieSpecjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Olszówka 102

43-300 Bielsko-Biała

59śląskieSzpital Specjalistyczny w Chorzowie

Oddział Psychiatryczny

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

60śląskieFamilia Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień sp. z o.o.

Oddział Psychiatryczny

ul. Dębowa 5

44-100 Gliwice

61śląskieCentrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

ul. dr Janusza Korczaka 27

40-340 Katowice

62śląskieWojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

ul. Grunwaldzka 48

42-700 Lubliniec

63śląskiePZOL sp. z o.o.

Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Graniczna 7

34-312 Międzybrodzie Bialskie

64śląskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

ul. Gliwicka 33

44-201 Rybnik

65śląskieSosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Oddział Psychiatryczny

ul. Emila Zegadłowicza 3

41-200 Sosnowiec

66śląskieZakład Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny

ul. Chorzowska 36

41-605 Świętochłowice

67śląskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Psychiatryczny

ul. Gliwicka 5

44-180 Toszek

68świętokrzyskieŚwiętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Poradnia Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii

Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Jagiellońska 72

25-734 Kielce

69świętokrzyskieŚwiętokrzyskie Centrum Psychiatrii

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Spacerowa 5

26-026 Morawica

70świętokrzyskieSzpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

ul. dr. Zygmunta Schinzla 13

27-600 Sandomierz

71warmińsko-mazurskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Oddział Psychiatryczny

ul. Leśna 1

13-200 Działdowo

72warmińsko-mazurskiePowiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego

Oddziały Psychiatrii A i B

ul. gen. Władysława Andersa 3

14-200 Iława

73warmińsko-mazurskieWojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

al. Wojska Polskiego 35

10-228 Olsztyn

74warmińsko-mazurskieSzpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Generała Józefa Bema 24

11-600 Węgorzewo

75wielkopolskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"

im. Aleksandra Piotrowskiego

ul. Poznańska 15

62-200 Gniezno

76wielkopolskieWojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

pl. Ignacego Paderewskiego 1A

64-000 Kościan

77wielkopolskieZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

Oddział Psychiatryczny

ul. Bolesława Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

78wielkopolskieWojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce sp. z o.o.

Sokołówka 1

62-840 Koźminek

79wielkopolskieSzpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Oddział Psychiatryczny

ul. Szpitalna 28

77-400 Złotów

80zachodniopomorskieSzpital Powiatowy

Oddział Psychosomatyczny

ul. Szpitalna 7A

78-200 Białogard

81zachodniopomorskieSamodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"

ul. Mączna 4

70-780 Szczecin

82zachodniopomorskie"MEDISON" sp. z o.o. w Koszalinie

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Sarzyńska 9

75-819 Koszalin

83cały krajWojskowy Instytut Medyczny

Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii

Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

Ośrodki i oddziały leczenia odwykowego

123
84dolnośląskieZakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

ul. Parkowa 8

58-379 Czarny Bór

85lubelskieSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Szpitalna 53B

22-100 Chełm

86lubelskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień

ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3

21-400 Łuków

87łódzkieSzpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

ul. Czapliniecka 123

97-413 Bełchatów

88opolskieOśrodek Leczenia Odwykowego

Woskowice Małe 15

46-100 Namysłów

89podkarpackiePubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Dąbrowskiego 7

37-464 Stalowa Wola

90podkarpackieZespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Oddział Odwykowy

ul. Krakowska 91

39-200 Dębica

91podkarpackieWojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno

92śląskieNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Terapii Uzależnień sp. z o.o.

ul. Częstochowska 1

42-164 Parzymiechy

93śląskieWojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego

i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

ul. Zamkowa 8

44-350 Gorzyce

94śląskieCentrum Psychiatrii w Katowicach

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. dr Janusza Korczaka 2

40-338 Katowice

95wielkopolskieZakład Leczenia Uzależnień

Charcice 12

64-412 Chrzypsko Wielkie

96zachodniopomorskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Stanomino 5

78-217 Stanomino

97zachodniopomorskieSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Niechorska 27

72-300 Gryfice

Ośrodki rehabilitacyjne dla osób uzależnionych

123
98pomorskieOśrodek Terapii Uzależnień w Smażynie

Smażyno 9

84-217 Szemud

99śląskieStowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "Od Nowa"

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

"Straszny Dwór"

ul. Pawła Stalmacha 9

43-502 Czechowice-Dziedzice

100śląskieCentrum Leczenia Uzależnień "Familia"

ul. Huberta 60

44-100 Gliwice

101zachodniopomorskieOśrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny

Stowarzyszenie Solidarni PLUS

Darżewo 6

76-020 Bobolice

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Lp.Nazwa zakładu
1Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

16-070 Choroszcz

2Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

ul. Partyzantów 2/4

05-802 Pruszków-Tworki

3Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana

ul. Skarszewska 7

83-200 Starogard Gdański

4Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. dr. Józefa Babińskiego 29

30-393 Kraków

5Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o. o.

ul. Franciszka Walczaka 42

66-400 Gorzów Wielkopolski

6Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

Oddział Sądowo-Psychiatryczny

ul. Głuska 1

20-439 Lublin

7Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 18

37-500 Jarosław

8Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Sądowy o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

ul. Adama Mickiewicza 1

Lubiąż

56-100 Wołów

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI, KTÓRE WEDŁUG OCENY SĄDU WYKAZUJĄ ZNACZNY STOPIEŃ DEMORALIZACJI LUB ZAGROŻENIA PONOWIENIEM CZYNU O ZNACZNEJ SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI ALBO CO DO KTÓRYCH ZACHODZI UZASADNIONA OBAWA UCIECZKI I UKRYWANIA SIĘ LUB TEŻ PODEJRZANYCH O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE LUB ZWIĄZKU MAJĄCYM NA CELU PRZESTĘPSTWO

Lp.Nazwa zakładu
1Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie

ul. Montelupich 7

31-155 Kraków

2Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala i Ambulatorium Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/5

93-161 Łódź

3Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego

w Poznaniu

ul. Młyńska 1

61-729 Poznań

4Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego

w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

5Szpital Psychiatryczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50-046 Wrocław

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ISTNIEJE POTRZEBA WYDANIA OPINII O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, W ZAKRESIE ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH

Lp.Nazwa zakładu
1Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

ul. Zalesie 1A

09-500 Gostynin

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2018.95).