Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.681

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się wykaz szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej.
2.  Wykaz szkół i placówek, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE PROWADZĄ MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTER OBRONY NARODOWEJ

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Lp.WojewództwoNazwa i adres szkoły
123
1małopolskieSzkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

os. Zgody 18

31-951 Kraków

2śląskieCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

ul. Sabinowska 62/64

42-200 Częstochowa

3wielkopolskieSzkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

ul. Czechosłowacka 27

61-459 Poznań

2. Minister Obrony Narodowej

1) licea ogólnokształcące

Lp.WojewództwoNazwa i adres szkoły
123
1lubelskieOgólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury

ul. 2 Pułku Kraków 5 08-521 Dęblin

2) przedszkola

Lp.WojewództwoNazwa i adres przedszkola
123
1łódzkiePrzedszkole Wojskowe nr 129

Nowy Glinnik bl. 6

97-217 Lubochnia

2łódzkiePrzedszkole Wojskowe nr 147

95-043 Leźnica Wielka-Osiedle 4