Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykaz wyrobów medycznych i wykaz badań diagnostycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1739

Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych

Na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej "ustawą", oraz na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Ustala się wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, oraz na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Ustala się wykaz wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, mają prawo wystawiać recepty i zlecenia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Ustala się wykaz badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 6 ustawy, mają prawo wystawiać skierowania, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, ORAZ NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY*

Lp.Grupa lekówSubstancje czynnePostać i droga podania
1234
1leki przeciwwymiotne1. Ondansetronumwszystkie dostępne postacie
2. Aprepitantumwszystkie dostępne postacie
3. Thiethylperazinumwszystkie dostępne postacie
2leki przeciwzakaźne do stosowania miejscowego1. Nystatinumpostacie do podawania na skórę i błony śluzowe
2. Metronidazolumpostacie na skórę i błony śluzowe
31. Nystatinumpostacie do podawania dopochwowego
ginekologiczne leki przeciwzakaźne2. Natamycinumpostacie do podawania dopochwowego
3. Clotrimazolumpostacie do podawania dopochwowego
4. Metronidazolumpostacie do podawania dopochwowego
4leki stosowane w niedokrwistościAcidum Folicumpostacie do podawania doustnego
5leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach gardłaPhenoxymethylpenicillinumpostacie do podawania doustnego
6leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach ucha i zatokAmoxicillinumpostacie do podawania doustnego
7leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach dróg moczowychTrimethoprimpostacie do podawania doustnego
8leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach przyzębia i tkanki okostnejDoxycyclinumpostacie do podawania doustnego
9leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach skóryOxytetracyclinum + Hydrocortisoni Acetaspostacie do podawania na skórę
10środki znieczulające działające

miejscowo

1. Lidocainumpostacie podawane na skórę i błony śluzowe
2. Lidocainumroztwór do wstrzykiwań**
3. Lidocainum + Prilocainumpostacie do podawania na skórę i błony śluzowe
11leki przeciwbólowe1. Tramadolumpostacie do podawania doustnego i doodbytniczego
2. Tramadolum

+ Paracetamolum

12anksjolitykiHydroxyzinumpostacie do podawania doustnego
13leki przeciwpasożytnicze1. Mebendazolumpostacie do podawania doustnego
2. Pyrantelumpostacie do podawania doustnego
3. Crotamitonumpostacie do podawania na skórę
14leki rozszerzające oskrzela1. Salbutamolumpostacie do podawania wziewnego
2. Ipratropii Bromidumpostacie do podawania wziewnego
15witaminyCholecalciferolumpostacie do podawania doustnego
16płyny infuzyjne1. sól fizjologicznadożylnie we wlewie kroplowym
2. glukoza 5%dożylnie we wlewie kroplowym
3. płyn Ringeradożylnie we wlewie kroplowym
4. płyn wieloelektrolitowy (PWE)dożylnie we wlewie kroplowym
* Przy ordynacji leków pielęgniarki i położne powinny korzystać z Wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do aktualnie obowiązującego obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej, a w przypadku wystawienia recepty na lek refundowany - z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

** Dotyczy położnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, ORAZ NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY*

Lp.Nazwa rodzajowa
1Dieta eliminacyjna mlekozastępcza - Hydrolizaty białek mleka
* Przy ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pielęgniarki i położne powinny korzystać z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY I ZLECENIA*

Lp.Nazwa wyrobu medycznego
1Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren)
2Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych
3Cewniki zewnętrzne
4Cewniki urologiczne
5Cewniki jednorazowe urologiczne lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne
6Worki do zbiórki moczu z odpływem
7Worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)
8Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii
9Środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne)
10Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy
11Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia
12Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda
13Majteczki po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym
14Peruka
15Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia
16Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia
17Pończocha kikutowa po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku kończyny górnej
18Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
19Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)
20Kula łokciowa ze stopniową regulacją
21Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu
22Kula pachowa
23Trójnóg albo czwórnóg
24Laska dla niewidomych (biała)
25Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
26Opatrunki (emplastrii)
27Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi
* Przy wystawianiu zleceń i recept na wyroby medyczne pielęgniarki i położne powinny korzystać z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 6 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,

MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ SKIEROWANIA
Lp.Rodzaj badaniaNazwa badania diagnostycznego
1Badania hematologicznemorfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

2Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwisód

potas

kreatynina

glukoza

hemoglobina glikowana (HbA1c)

doustny test tolerancji glukozy (DTTG)

białko C-reaktywne (CRP)

badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM)

badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM)

badanie przeciwciał anty-HCV, anty-HBs

badania w kierunku kiły (VDRL)

3Badania układu krzepnięciaczas protrombinowy (INR)
4Badania moczuogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
5Badania kałubadanie w kierunku obecności pasożytów

badanie w kierunku stwierdzenia krwi utajonej

6Badania mikrobiologiczne wydzieliny z dróg rodnych*badanie stopnia czystości pochwy

badanie w kierunku dwoinki rzeżączki (GC)

badanie w kierunku infekcji Chlamydia trachomatis

badanie w kierunku infekcji HPV

7Badania mikrobiologiczneszybki test lateksowy

posiew moczu z antybiogramem

8Badania z zakresu serologii grup krwioznaczenie grupy krwi ABO i antygenu Rh D

oznaczenie przeciwciał anty-Rh

9Badania radiologiczne**zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
10Badania elektrokardiograficzneEKG w spoczynku
11Badania innepróba tuberkulinowa RT23

* Dotyczy położnych.

** Dotyczy pielęgniarek.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1032) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2017 r.