§ 2. - Wykaz spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.42 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2019 r.