§ 4. - Wykaz punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1660

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.