§ 2. - Wykaz punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1660

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.
§  2. 
Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne współpracują w celu zapewnienia prawidłowej kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, zwanej dalej "kontrolą".