Wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1122 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych 2

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych, oraz rodzaje pasz i pasz leczniczych, które mogą być poddawane kontroli granicznej na poszczególnych przejściach granicznych, które są określone w załączniku do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych (Dz. U. Nr 100, poz. 1021).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, NA KTÓRYCH MOŻE BYĆ DOKONYWANA KONTROLA GRANICZNA PASZ I PASZ LECZNICZYCH, ORAZ RODZAJE PASZ I PASZ LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODDAWANE KONTROLI GRANICZNEJ NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH

Lp.Przejście graniczneRodzaj przejścia granicznego1)Rodzaj kontrolowanych pasz i pasz leczniczych
1234
Województwo lubelskie
1DorohuskFPasze i pasze lecznicze, niezawierające materiałów pochodzących z tkanek zwierząt
2DorohuskRWszystkie pasze i pasze lecznicze
3TerespolFWszystkie pasze i pasze lecznicze
4KukurykiRWszystkie pasze i pasze lecznicze
5HrebenneRWszystkie pasze i pasze lecznicze
5aHrubieszówFPasze i pasze lecznicze, niezawierające materiałów pochodzących z tkanek zwierząt
Województwo mazowieckie
6Warszawa-OkęcieAWszystkie pasze i pasze lecznicze
Województwo podkarpackie
7KorczowaRWszystkie pasze i pasze lecznicze
8PrzemyślFPasze i pasze lecznicze, niezawierające materiałów pochodzących z tkanek zwierząt
Województwo podlaskie
9Kuźnica BiałostockaRWszystkie pasze i pasze lecznicze
Województwo pomorskie
10GdyniaPWszystkie pasze i pasze lecznicze
11Gdańsk-PortPWszystkie pasze i pasze lecznicze
Województwo warmińsko-mazurskie
12BezledyRWszystkie pasze i pasze lecznicze
Województwo zachodniopomorskie
13SzczecinPWszystkie pasze i pasze lecznicze
14ŚwinoujściePWszystkie pasze i pasze lecznicze
15KołobrzegPPasze i pasze lecznicze, niezawierające materiałów pochodzących z tkanek zwierząt
1) Poszczególne litery w kolumnie oznaczają:

A - przejście graniczne lotnicze,

F - przejście graniczne kolejowe,

P - przejście graniczne morskie,

R - przejście graniczne drogowe.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2 Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2009, str. 1, z późn. zm.).