§ 2. - Wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.100.1021

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.