§ 1. - Wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.100.1021

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  1.
Ustala się wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych, w zależności od rodzaju środka żywienia zwierząt i pasz leczniczych, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.