§ 1. - Wykaz przedsięwzięć Euro 2012. - Dz.U.2013.1345 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Wykaz przedsięwzięć Euro 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1345 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2013 r.
§  1.
Określa się wykaz przedsięwzięć Euro 2012, zawartych w ofercie przyjętej przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz objętych zobowiązaniami i gwarancjami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej lub jednostek samorządu terytorialnego, a także innych niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, stanowiący załącznik do rozporządzenia.