Wykaz przedsięwzięć Euro 2012. - Dz.U.2007.192.1385 - OpenLEX

Wykaz przedsięwzięć Euro 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.192.1385

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 2007 r.
w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219) zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz przedsięwzięć Euro 2012, zawartych w ofercie przyjętej przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz objętych zobowiązaniami i gwarancjami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej lub jednostek samorządu terytorialnego, a także innych niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

Lp.Nazwa przedsięwzięciaLokalizacja
123
STADIONY GŁÓWNE
1Budowa stadionu "Arena Bałtycka"Gdańsk
2Rozbudowa Stadionu MiejskiegoPoznań
3Budowa Narodowego Centrum Sportu - Stadion NarodowyWarszawa
4Budowa stadionu przy ul. DrzymałyWrocław
STADIONY ALTERNATYWNE
5Przebudowa Stadionu ŚląskiegoChorzów
6Rozbudowa Stadionu "WISŁA"Kraków
POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA
7Budowa Zintegrowanego Centrum Służb Ratowniczych - Bielany WrocławskieBielany Wrocławskie
8Budowa wielopoziomowego parkingu przy Stadionie ŚląskimChorzów
9Budowa Trasy Słowackiego (odcinek Port Lotniczy - Obwodnica Trójmiasto - Stadion "Arena Bałtycka") Gdańsk
10Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap III (GPKM III) Gdańsk
11Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTARGdańsk,

Gdynia, Sopot

12Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska - Otomińska) Gdańsk
13Rozbudowa Portu Lotniczego GdańskGdańsk
14Realizacja projektu poprawy dostępu drogowego do Portu Gdańsk - Budowa Trasy SucharskiegoGdańsk
15Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej obsługującącej stadion "Arena Bałtycka" oraz obszary okołostadionowe w dzielnicy LetnicaGdańsk
16Przebudowa węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście (przebudowa węzła Śródmieście wraz z wiaduktem Biskupia Górka) Gdańsk
17Budowa parkingów zewnętrznych i połączenia ciągów komunikacyjnych pomiędzy parkingiem a stadionem "Arena Bałtycka" w dz. Gdańsk-LetnicaGdańsk
18Odwodnienie terenu pod stadion "Arena Bałtycka" w dz. Gdańsk-LetnicaGdańsk
19Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w GdańskuGdańsk
20Budowa kolektora sanitarnego WM-1 od Węzła Kliniczna do Przepompowni Ścieków OłowiankaGdańsk
21Budowa zintegrowanego systemu ratownictwa dla miasta GdańskGdańsk
22Remont dworca kolejowego Gdynia GłównaGdynia
23Rozbudowa Portu Lotniczego w ModlinieModlin
24Budowa dworca kolejowego KatowiceKatowice
25Rozbudowa skrzyżowania ulic Konrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) Kraków
26Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota Roweckiego (ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym i parkingu Park & Ride)Kraków
27Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta (przedłużenie ul. Bunscha)Kraków
28Rozbudowa ul. Surzyckiego i ul. Christo Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Christo Botewa do Trasy Ekspresowej S7Kraków
29Budowa sterowania ruchem dla Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, linia N-S, etap 1 - obszar 2, 3 (tunel KST - od wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda Mogilskiego)Kraków
30Budowa parkingu podziemnego Plac Na GroblachKraków
31Budowa parkingu podziemnego al. FochaKraków
32Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza (Akademia Rolnicza)Kraków
33Budowa dworca kolejowego Kraków GłównyKraków
34Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-BaliceKraków
35Budowa siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie ul. Łokietka 205Kraków
36Rozbudowa Portu Lotniczego "Ławica"Poznań
37Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-Os. Lecha-Rondo ŻegrzePoznań
38Budowa III ramy komunikacyjnej - odcinek zachodni od ul. Dąbrowskiego do ul. GłogowskiejPoznań
39Przebudowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w PoznaniuPoznań
40Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKPPoznań
41Przebudowa ulic w kwartale pomiędzy ulicami: Bułgarska, Ptasia, Wałbrzyska i MarcelińskaPoznań
42Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w PoznaniuPoznań
43Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań WschódPoznań
44Przebudowa Hali Widowiskowo-Sportowej ArenaPoznań
45Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Termy MaltańskiePoznań
46Budowa systemu sterowania ruchem na ulicach miasta Poznania wraz z systemem informacji za pomocą znaków zmiennej treściPoznań
47Przebudowa ul. Obornickiej od ronda Obornickiego do wiaduktu nad toramiPoznań
48Budowa systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeńPoznań
49Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania i infrastruktury technicznejPoznań
50Realizacja Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w PolscePoznań
51Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego Poznań GłównyPoznań
52Budowa nowego dworca autobusowego komunikacji międzymiastowej wraz z przebudową infrastruktury wokół terenu dworcaPoznań
53Remont i adaptacja infrastruktury Policji w PoznaniuPoznań
54Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego KatowicePyrzowice
55Przygotowanie obiektów dla Centrum Dowodzenia działaniami Policji oraz Centrum Wymiany Informacji podczas EURO 2012 (budowa nowych, rozbudowa lub adaptacja istniejących obiektów)Warszawa
56Budowa Centrum HandlowegoWarszawa
57Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek centralny: projekt i budowa odcinka od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"Warszawa
58Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym: zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. ModlińskąWarszawa
59Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym: zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"Warszawa
60Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. TysiącleciaWarszawa
61Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym: etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą TargówekWarszawa
62Przebudowa ul. św. Wincentego na odc. Rondo "Żaba" do ul. GłębockiejWarszawa
63Budowa Trasy Siekierkowskiej (budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską)Warszawa
64Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków "Czajka" - pod dnem Wisły (Syfon - OŚ Czajka)Warszawa
65Budowa ul. Tysiąclecia od węzła Żaba do ul. GrochowskiejWarszawa
66Budowa ul. Tysiąclecia na odcinku al. Stanów Zjednoczonych do ul. Wał MiedzeszyńskiWarszawa
67Remont dworca kolejowego Warszawa CentralnaWarszawa
68Budowa dworca kolejowego Warszawa WschodniaWarszawa
69Budowa dworca kolejowego Warszawa ZachodniaWarszawa
70Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina WarszawaWarszawa
71Budowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, ul. Międzynarodowa, ul. Walecznych, ul. ZwycięzcówWarszawa
72Budowa strażnicy JRG 11 - KW PSP WarszawaWarszawa
73Budowa strażnicy JRG 12 - KW PSP WarszawaWarszawa
74Budowa strażnicy JRG 16 - KW PSP WarszawaWarszawa
75Budowa Centrum Koordynacji KW PSP Warszawa, ul. DomaniewskaWarszawa
76Budowa Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I (Tramwaj Plus)Wrocław
77Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego WrocławWrocław
78Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap IWrocław
79Budowa Inteligentnego Systemu Transportu "ITS Wrocław"Wrocław
80Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej części stadionu przy ul. DrzymałyWrocław
81Zintegrowanie infrastrukturalne środków transportu oraz poprawa bezpieczeństwa na trasach dojazdowych do stadionu przy ul. Drzymały i Stref Kibiców we WrocławiuWrocław
82Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu przy ul. Drzymały we WrocławiuWrocław
83Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap IWrocław
84Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II i IIIWrocław
85Remont połączony z przebudową dworca kolejowego Wrocław GłównyWrocław
86Budowa siedziby Komendy Miejskiej Policji we WrocławiuWrocław
87Rozbudowa Portu Lotniczego Zielona Góra-BabimostZielona Góra
88Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiejwojewództwo dolnośląskie
89Budowa Kolei Metropolitarnej w Trójmieście - etap Iwojewództwo pomorskie
90Rozbudowa infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Górnośląskiejwojewództwo śląskie
91Budowa połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiejwojewództwo śląskie
92Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji poznańskiejwojewództwo wielkopolskie
93Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczymcały kraj
94Budowa wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowegocały kraj
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz.U.08.127.818) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.