Wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. - Dz.U.2020.1647 t.j. - OpenLEX

Wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1647 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 2015 r.
w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320, z 2002 r. poz. 1571 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Organami organizującymi i nadzorującymi wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców są:
1)
minister właściwy do spraw gospodarki - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia;
2)
(uchylony);
3)
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części III załącznika do rozporządzenia;
4)
minister właściwy do spraw transportu - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części IV załącznika do rozporządzenia;
5)
minister właściwy do spraw łączności - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części V załącznika do rozporządzenia;
6)
Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części VI załącznika do rozporządzenia;
7)
minister właściwy do spraw zdrowia - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części VII załącznika do rozporządzenia;
8)
minister właściwy do spraw informatyzacji - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części VIII załącznika do rozporządzenia;
9)
minister właściwy do spraw aktywów państwowych - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części IX załącznika do rozporządzenia;
10)
minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części X załącznika do rozporządzenia;
11)
minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XI załącznika do rozporządzenia;
12)
minister właściwy do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XII załącznika do rozporządzenia;
13)
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XIII załącznika do rozporządzenia;
14)
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XIV załącznika do rozporządzenia;
15)
Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XV załącznika do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 951).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK 1  

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU GOSPODARCZO-OBRONNYM, DLA KTÓRYCH ORGANAMI ORGANIZUJĄCYMI I NADZORUJĄCYMI WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA SĄ:

I. 

Minister właściwy do spraw gospodarki:

1.
AMZ-KUTNO" S.A. w Kutnie
2.
DGT Sp. z o.o. w Straszynie
3.
Enamor Sp. z o.o. w Gdyni
4.
"FLYTRONIC" S.A. w Gliwicach
5.
COGNOR S.A. w Poraju
6.
KenBIT Sp. z o.o. w Warszawie
7.
"LUBAWA" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
8.
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu
9.
Pratt & Whitney Rzeszów S.A. w Rzeszowie
10.
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "WIFAMA-PREXER" Sp. z o.o. w Łodzi
11.
Przedsiębiorstwo PREXER Sp. z o.o. w Łodzi
12.
AIRBUS POLAND S.A. w Warszawie
13.
RADMOR S.A. w Gdyni
14.
TELDAT Sp. z o.o. sp. k. w Bydgoszczy
15.
WB Electronics S.A. w Ożarowie Mazowieckim
16.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A. w Świdniku
17.
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA w Warszawie
18.
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO w Warszawie
19.
H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu
20.
Grupa Azoty S.A. w Tarnowie
21.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w Puławach
22.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w Policach
23.
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie
24.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu
25.
"AIR-POL" Sp. z o.o. w Legionowie
26.
(uchylony)
27.
AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. w Szczecinie
28.
CELTECH Sp. z o.o. w Poznaniu
29.
FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER" S.A. w Tarnowskich Górach
30.
HERTZ SYSTEMS LTD Sp. z o.o. w Zielonej Górze
31.
"PARTNER SYSTEMS" Sp. z o.o. w Człuchowie
32.
SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE Sp. z o.o. w Bielsku-Białej
33.
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BISKUPIEC Sp. z o.o. w Biskupcu
34.
ZAMET-GŁOWNO Sp. z o.o. sp. k. w Głownie
35.
(uchylony)
36.
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP w Warszawie
37.
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach
38.
Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku
39.
Siltec Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
40.
NET MARINE - Marine Power Service Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

II. 

(uchylona)

III. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej:

1.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni
2.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
3.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku
4.
Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o. w Gdyni
5.
Polska Żegluga Morska P.P. w Szczecinie
6.
Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni
7.
(uchylony)
8.
(uchylony)
9.
(uchylony)
10.
Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie
11.
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. w Gdańsku
12.
UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie
13.
(uchylony)
14.
PORTOWA STRAŻ POŻARNA "FLORIAN" Sp. z o.o. w Gdańsku
15.
TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. w Świnoujściu
16.
INFRA-PORT Sp. z o.o. w Szczecinie
17.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA - Sp. z o.o. w Gdańsku
18.
MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" S.A. w Szczecinie

IV. 

Minister właściwy do spraw transportu:

1.
BUDIMEX S.A. w Warszawie
2.
(uchylony)
3.
STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie
4.
MOTA-ENGIL Central Europe S.A. w Krakowie
5.
"PKP INTERCITY" S.A. w Warszawie
6.
"PKP INFORMATYKA" Sp. z o.o. w Warszawie
7.
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. w Warszawie
8.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie
9.
PKP CARGO S.A. w Warszawie
10.
PKP Energetyka S.A. w Warszawie
11.
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
12.
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu
13.
(uchylony)
14.
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. w Krakowie
15.
Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. w Poznaniu
16.
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku
17.
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" Sp. z o.o. we Wrocławiu
18.
Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A. w Warszawie
19.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w Warszawie
20.
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie
21.
Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. w Jasionce
22.
WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie
23.
MOSTY ŁÓDŹ S.A. w Łodzi
24.
(uchylony)
25.
Linetech S.A. w Warszawie
26.
LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Warszawie
27.
PKP TELKOL Sp. z o.o. w Warszawie
28.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
29.
PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w Warszawie
30.
Port Lotniczy Wrocław S.A. we Wrocławiu
31.
"ACS" Sp. z o.o. w Warszawie

V. 

Minister właściwy do spraw łączności:

1.
"Poczta Polska Spółka Akcyjna" w Warszawie"

VI. 

Minister Obrony Narodowej:

1.
ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich
2.
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu
3.
(uchylony)
4.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi
5.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
6.
(uchylony)
7.
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
8.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce
9.
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu
10.
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
11.
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie
12.
PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w Gdyni
13.
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu
14.
Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. w Białych Błotach
15.
Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. w Radomiu
16.
Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli
17.
JELCZ Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach
18.
MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej
19.
(uchylony)
20.
PCO S.A. w Warszawie
21.
PIT-RADWAR S.A. w Warszawie
22.
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S.A. w Konieczkach
23.
Stocznia Remontowa NAUTA S.A. w Gdyni
24.
"STOMIL-POZNAŃ" S.A. w Poznaniu
25.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. w Kaliszu
26.
Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. w Zabrzu
27.
Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o. w Jaśle
28.
Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. w Bydgoszczy
29.
Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach
30.
Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" S.A. w Tarnowie
31.
Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. w Nowej Dębie
32.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni
33.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp. z o.o. w Gliwicach
34.
CENZIN Sp. z o.o. w Warszawie
35.
Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku
36.
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
37.
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie
38.
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
39.
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
40.
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu
41.
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
42.
(uchylony)
43.
(uchylony)
44.
EXATEL S.A. w Warszawie
45.
Transbit Sp. z o.o. w Warszawie
46.
AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim

VII. 

Minister właściwy do spraw zdrowia:

1.
Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu
2.
(uchylony)
3.
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim
7.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu
8.
ICN Polfa Rzeszów S.A. w Rzeszowie
9.
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie
10.
KRKA-Polska Sp. z o.o. w Warszawie
11.
Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. w Lublinie
12.
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. w Pabianicach
13.
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. w Jeleniej Górze
14.
"Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek" S.A. we Wrocławiu
15.
SENSILAB Polska Sp. z o.o. - S.K.A. w Konstantynowie Łódzkim
16.
(uchylony)
17.
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. w Warszawie
18.
TEVA Operations Poland Sp. z o.o. w Warszawie
19.
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w Toruniu
20.
TRICOMED S.A. w Łodzi
21.
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. w Warszawie
22.
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie
23.
Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. w Starogardzie Gdańskim
24.
"Fresenius Kabi Polska" Sp. z o.o. w Warszawie

VIII. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji:

1.
EMITEL S.A. w Warszawie
2.
(uchylony)
3.
"NETIA" S.A. w Warszawie
4.
Orange Polska S.A. w Warszawie
5.
POLKOMTEL Sp. z o.o. w Warszawie
6.
T-Mobile Polska S.A. w Warszawie
7.
(uchylony)
8.
"TTcomm" S.A. w Warszawie
9.
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Warszawie

IX. 

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych:

1.
PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie
2.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie
3.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Konstancinie-Jeziornie
4.
TAURON Wytwarzanie S.A. w Jaworznie
5.
ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w Ostrołęce
6.
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych
7.
ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w Zawadzie
8.
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. w Warszawie
9.
CEZ Skawina S.A. w Skawinie
10.
ZE PAK S.A. w Koninie
11.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie
12.
(uchylony)
13.
PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie
14.
ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku
15.
Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie
16.
TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
17.
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. w Niedzicy
18.
TAURON Ekoserwis Sp. z o.o. w Rożnowie
19.
ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu
20.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku
21.
Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku
22.
PERN S.A. w Płocku
23.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
24.
System Gazociągów Tranzytowych "EUROPOL GAZ" S.A. w Warszawie
25.
Lotos Petrobaltic S.A. w Gdańsku
26.
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o. w Gdańsku
27.
"GATX Rail Poland" Sp. z o.o. w Warszawie
28.
(uchylony)
29.
TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie
30.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
31.
Gas Storage Poland Sp. z o.o. w Dębogórzu
32.
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. w Inowrocławiu
33.
Exalo Drilling S.A. w Pile
34.
(uchylony)

X. 

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin:

1.
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie
2.
(uchylony)
3.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
4.
(uchylony)
5.
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. w Katowicach
6.
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance
7.
TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie"
8.
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu
9.
KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie

XI. 

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej:

1.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "Odra 3" Sp. z o.o. w Szczecinie
2.
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE S.A. w Warszawie

XII. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych:

1.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

XIII. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1.
"Telewizja Polska" S.A. w Warszawie
2.
Polskie Radio S.A. w Warszawie
3.
"Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - S.A."
4.
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" S.A.".

XIV. 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej:

1.
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE w Warszawie

XV. 

Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego:

1.
CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o. w Warszawie.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U.2022.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 2022 r.