Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.61.542

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

Na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie osobom, o których mowa w art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "osobami uprawnionymi";
2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów.
§  2. Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie osobom uprawnionym, zwanych dalej "produktami leczniczymi", określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. Jednostka wojskowa, w której osoba uprawniona pełni czynną służbę wojskową, pokrywa koszty produktów leczniczych wydanych osobie uprawnionej bezpłatnie lub za pełną odpłatnością, na podstawie recepty wystawionej przez świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 69b ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4. Zwrotu kosztów produktów leczniczych wydanych bezpłatnie osobom uprawnionym przez aptekę, z którą jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, zawarła umowę o świadczenie takich usług zgodnie z odrębnymi przepisami, dokonuje ta jednostka wojskowa na podstawie faktury i zbiorczego zestawienia z recept, przekazywanych przez aptekę nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§  5. Zwrotu kosztów produktów leczniczych nabytych przez osobę uprawnioną za pełną odpłatnością dokonuje jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, na podstawie dowodu zakupu, a w szczególności paragonu, i recepty, przedstawionych przez osobę uprawnioną.
§  6. Jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, dokonuje zwrotu kosztów:
1) określonych w § 4 - aptece, która bezpłatnie wydała produkt leczniczy;
2) określonych w § 5 - osobie uprawnionej, która nabyła produkt leczniczy za pełną odpłatnością.
§  7. Jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, przechowuje dokumentację dotyczącą zwrotu kosztów, o których mowa w § 4 i 5, przez okres 3 lat.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH OZNACZONYCH SYMBOLEM OTC I WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH BEZPŁATNIE OSOBOM UPRAWNIONYM

Nazwa preparatu*SkładPostaćDawka/Jednostka dawkiWielkość opakowania
ArtemisolAbsinthi et Tanaceti herbae tincturapłyn do użytku zewnętrznego873 mg/ml100 g
AcardAcidum acetylsalicylicumtabletki powlekane75 mg30, 60 tabl.
AcesanAcidum acetylsalicylicumtabletki30, 50, 75 mg60 tabl.
Asaltec 325Acidum acetylsalicylicumtabletki dojelitowe325 mg5, 10, 30 tabl.
PolopirynaAcidum acetylsalicylicumtabletki dojelitowe500 mg20 tabl.
Polopiryna SAcidum acetylsalicylicumtabletki300 mg6, 20 tabl.
Polopiryna CAcidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicumtabletki musujące500 mg + 200 mg10 tabl.
Upsarin CAcidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicumtabletki musujące330 mg + 200 mg10 tabl.
AscalcinAcidum acetylsalicylicum + Calcii lactogluconastabletki musujące300 mg + 100 mg Ca2+6, 12 tabl.
AscodanAcidum acetylsalicylicum + Codeini phosphastabletki400 mg + 8 mg10 tabl.
Alka-PrimAcidum acetylsalicylicumtabletki musujące330 mg10 tabl.
AsprocolAcidum acetylsalicylicum + Glycinumtabletki500 mg + 200 mg10, 20 tabl.
GealcidAcidum alginicum + Aluminii hydroxidum + Natrii hydrocarbonastabletki350 mg + 100 mg + 120 mg24, 40 tabl.
Vitaminum CAcidum ascorbicumtabletki powlekane, drażetki, kapsułki, tabletki drażowane200 mg10, 15, 30, 50, 60 tabl. powl., draż., kaps.
CerutinAcidum ascorbicum + Rutosidumtabletki powlekane100 mg + 25 mg25, 100 tabl.
RutinoscorbinAcidum ascorbicum + Rutosidumtabletki powlekane100 mg + 25 mg30, 90 tabl.
Rutovit CAcidum ascorbicum + Rutosidumtabletki powlekane100 mg + 25 mg25, 50 tabl.
ScorbolamidAcidum ascorbicum + Rutosidum + Salicylamidumdrażetki100 mg + 5 mg + 300 mg_20 draż.
AscoruticalAcidum ascorbicum + Calcii carbonas + Rutosidumkapsułki100 mg + 100 mg + 25 mg30 kaps.
Ascorutical forteAcidum ascorbicum + Calcii carbonas + Rutosidumtabletki powlekane200 mg + 500 mg + 50 mg20 tabl.
AntypotAcidum boricum + Acidum salicylicumpuder na skórę(100 mg + 10 mg)/g30 g
AllergocromNatrii cromoglicaskrople do oczu20 mg/ml10 ml
PolcromNatrii cromoglicaskrople do oczu, roztwór20 mg/ml5 ml, 2 x 5 ml
Rapacholin forteAcidum dehydrolicum + Raphani sativi nigri extractum siccum + Menthae piperitae aetheroleumtabletki powlekane250 mg + 75 mg + 10 mg10, 30 tabl.
BrodacidAcidum lacticum + Acidum salicylicum + Dimethylis sulfoxidumpłyn do stosowania na skórę(63 mg + 100 mg + 20 mg)/g8 g
Plaster na odciskiAcidum salicylicumplaster leczniczy400 mg/g4 plastry
DuofilmAcidum salicylicum + Acidum lacticumpłyn do stosowania na skórę16,7% + 16,7%15 ml
Maść na odciskiAcidum salicylicum + Meliloti emplastrummaść(500 mg + 500 mg)/g10 g
HasceralAcidum salicylicum + Ureamaść(50 mg + 100 mg)/g50 g
Undofen atomizerAcidum undecylenicum + Cetylpyridinii chloridumaerozol(25 mg + 1 mg)/g50 g
AntivirAcyclovirumkrem50 mg/g2,5 g
Alantan PlusAlantoinum + Dexapanthenolumkrem, maść(20 mg + 50 mg) /g35, 30 g
AlliofilAllii sativi bulbus + Urticae foliumtabletki powlekane200 mg + 53,5 mg30 tabl.
BoldaloinAloe extractum siccum + Boldaloinumtabletki23,6 mg + 1 mg30 tabl.
Sirupus AlthaeaeAlthaeae radixsyrop131 mg/5 ml100, 125 g
AltacetAluminii acetotartrastabletki1 g6 tabl.
AltacetAluminii acetotartrasżel10 mg/g75, 40 g
AntidralAluminii chloridumpłyn do stosowania na skórę100 mg/g50 ml
AlusalAluminii hydroxidumtabletki, tabletki do ssania500 mg30, 20 tabl.
AflomagAluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidumzawiesina doustna(175 mg + 200 mg)/5 ml125, 250 ml
AlumagAluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidumzawiesina doustna(23 mg + 40,77 mg)/ml250 ml
AlumagAluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidumtabletki200 mg + 200 mg30 tabl.
MaaloxAluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidumtabletki(35 mg + 40 mg)/ml20, 40 tabl.
MantiAluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum + Simeticonumtabletki do ssania200 mg + 200 mg + 25 mg10, 20, 30 tabl.
Gelatum Aluminii phosphoriciAluminii phosphaszawiesina doustna45 mg/g250 g
FaringoseptAmbazonumtabletki, tabletki do ssania10 mg10, 20 tabl.
AmbroksolAmbroxolumsyrop30 mg/5 ml150 ml
DeflegminAmbroxolumtabletki30 mg20 tabl.
MucosolvanAmbroxolumtabletki30 mg20, 50 tabl.
Maść ichtiolowaAmmonii bituminosulfonasmaść5, 10, 20 g
RhinophenazolAntazolini sulfas + Naphazolini nitraskrople do nosa(5 mg + 0,25 mg)/ml10, 30 ml
DermophenazolAntazolinum + Naphazolinumpłyn do natryskiwania na skórę(5 mg + 0,25 mg)/ml30 ml
TribioticBactracinum + Neomycinum + Polomyxinum Bmaść(10 mg + 5 mg + 0,833 mg)/g5,14 g, saszetki 0,5, 1 g
Puder płynnyBenzocainum + Metholum + Zinci oxydumzawiesina na skórę(10 mg + 10 mg + 180 mg)/g100, 150 g
PudrodermBenzocainum + Metholum + Zinci oxydumzawiesina na skórę(9,8 mg + 245 mg + 9,8 mg)/g140 g
OrofarBenzoxonii chloridum + Lidocaini hydrochloridumtabletki do ssania1 mg + 1 mg16, 24 tabl.
BenzacneBenzoylis peroxidumżel50 mg/g, 100 mg/g30 g
BrevoxylBenzoylis peroxidumkrem40 mg/g40 g
Tantum VerdeBenzydamini hydrochloridumaerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle1,5 mg/ml30 ml
NovoscabinBenzylis benzoespłyn do stosowania na skórę300 mg/g150 g
TrilacBifidobacterium bifidum + Lactobacillus acidophillus + Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricuskapsułki1,6 mld komórek kwasu mlekowego20 kaps.
BisolvonBromhexinumsyrop4 mg/5 ml100, 250 ml
FlegaminaBromhexinumtabletki8 mg20 tabl.
FlegaminaBromhexinumsyrop4 mg/5 ml120 ml
CalcifarCalcii carbonastabletki do ssania200 mg Ca2+24, 36 tabl.
Calcium gluconicumCalcii gluconastabletki44,7 mg Ca2+25, 50, 75 tabl.
Calcium gluconicumCalcii gluconastabletki45 mg Ca2+50 tabl.
Calcium CCalcii lactobionas + Acidum ascorbicumtabletki musujące200 mg Ca2+ + 200 mg12 tabl.
Calcium C 210 - farmacoCalcii lactobionas + Acidum ascorbicumtabletki musujące210 mg Ca2+ + 210 mg10, 12, 20 tabl.
Calcium C effervescensCalcii lactobionas + Acidum ascorbicumproszek musujący208 mg Ca2+ + 240 mg14 torebek 4 g
CalciumCalcii lactogluconastabletki musujące, proszek musujący200 mg Ca2+6, 12 tabl., saszetki 4 g
Calcium 500Calcii lactogluconasproszek musujący500 mg Ca2+/5,4 gsaszetki 5,4 g
Calcium PolfaCalcii lactogluconastabletki musujące200 mg Ca2+12 tabl.
SaturalCalcii lactogluconasproszek musujący200 mg Ca2+/4 g14 sasz.
SaturalCalcii lactogluconasproszek musujący208 mg Ca2+/4 g14 sasz.
Maść kamforowaCamphorae unguentummaść5, 10, 20 g
KapsiplastCapsici extractum spissum + Belladonnae extractum spissumplastry lecznicze na skórę6 - 8 mcg/cm2 + 2,2 - 3 mcg/cm2szt.
Carbo MedicinalisCarbo Medicinalistabletki300 mg20 tabl.
Carbo-HascoCarbo Medicinalistabletki300 mg20 tabl.
VidisicCarbomerumżel2 mg/g10 g
CirrusCetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridumtabletki o przedłużonym uwalnianiu5 mg + 120 mg6, 14 kaps.
PolfungicydChlormidazoli hydrochloridum + Acidum salicylicumpłyn(50 mg + 10 mg)/ml10 ml
UnifungicidChlormidazolummaść50 mg/g25 g
ChlorchinaldinChlorquinaldolumtabletki do ssania2 mg20 tabl.
CholinexCholini salicylaspastylki150 mg8 i 16 pastylek
Sachol żel stomatologicznyCholini salicylas + Cetalkonii chloridumżel do stosowania w jamie ustnej(87,1 mg + 0,1 mg)/g10 g
SebidinChlorhexidini hydrochloridum + Acidum ascorbicumtabletki do ssania5 mg + 50 mg20 tabl.
CanestenClotrimazolumkrem10 mg/g20, 50 g
ClotrimazolumClotrimazolumkrem10 mg/g15, 20 g
Etoran MaxCodeini phosphas + Paracetamolumtabletki10 mg + 500 mg6, 12, 24 tabl.
ThiocodinCodeinum + Sulfogaiacolumtabletki15 mg + 300 mg10 tabl.
NeospasminaCrataegi fructi extractum fluidum + Valerianae radicis extractum fluidumsyrop(563 mg + 563 mg)/5 ml120, 150 g
Disophrol RetardDexbrompheniramini maleas + Pseudoephedrini sulfastabletki o przedłużonym uwalnianiu6 mg + 120 mg8 tabl.
BepanthenDexpanthenolumkrem, maść50 mg/g30 g
PanthenolDexpanthenolumaerozol do stosowania zewnętrznego46,3 mg/g130 g
DacroluxDextranum + Hypromellosumkrople do oczu, roztwór(1 mg + 3 mg)/ml10 ml
Tussal AntitussicumDextromethorphanumtabletki powlekane15 mg10 tabl.
TussidexDextromethorphanumkapsułki elastyczne30 mg10, 15 tabl.
GripexDextromethorphanum + Paracetamolum + Pseudoephedrinumtabletki powlekane10 mg + 325 mg + 30 mg12, 24 tabl.
FelogelDiclofenacum natricumżel10 mg/g60 g
AlugastrinDihydroxyaluminii natrii carbonastabletki do ssania340 mg20, 40 tabl.
AlugastrinDihydroxyaluminii natrii carbonaszawiesina doustna340 mg/5 ml250 ml
AviomarinDimenhydrinatumtabletki50 mg5 tabl.
EspumisanDimeticonumkapsułki40 mg25, 100 kaps.
EsputiconDimeticonumkapsułki50 mg25, 100 kaps.
FenistilDimetindeni maleasżel1 mg/g20, 30 g
Betadrin WZFDiphenhydraminum + Naphazolinumkrople do nosa, roztwór(1 mg + 0,33 mg)/ml10 ml
NO-SPADrotaverini hydrochloridumtabletki40 mg10, 20 tabl.
TussipectEphedrini hydrochloridum + Saponinum + Thymi extractumsyrop(4,35 mg + 1,43 mg + 622 mg)/5 ml140 g
PosterisanEscherichia coliczopki doodbytnicze, maść doodbytnicza10, 20 czopków, 25, 50 g maść
AescinEscinumtabletki powlekane20 mg30 tabl.
AescinEscinum + Diethylamini salicylas + Heparinum natricumżel(20 mg + 50 mg + 50 j.m.)/g40, 100 g
Neo-AesculanEsculinum + Lidocaini hydrochloridumżel doodbytniczy(40 mg + 5 mg)/g30 g
AesculanEsculinum + Lidocainummaść doodbytnicza50 mg + 5 mg30 g
Rivanol 0,1 %Ethacridini lactaspłyn do stosowania na skórę1 mg/g10, 35, 50, 100, 150, 200, 250, 500 g
RivanolumEthacridini lactastabletki do sporządzania roztworu100 mg5, 10 tabl.
RivazenEthacridini lactasżel30 g
RivelEthacridini lactasżel5 mg/g30, 100 g
AscoferFerrosi gluconastabletki drażowane200 mg50 draż.
Strepsils IntensivaFlurbiprofenumtabletki do ssania8,75 mg 16 tabl.
SmectaGlinokrzemianproszek do sporządzania zawiesiny doustnejsaszetki 3,76 g
Czopki glicerynoweGlyceroli suopositoriaczopki doodbytnicze1 g, 2 g5, 10 czopków
GuajazylGuaifenesinumsyrop125 mg/5 ml, 20 mg/g150, 200 g
HeparinumHeparinumkrem300 j.m./g20 g
HelasonHeparinum + Hyaluronidasummaść(100 j.m. + 150 j.m.)/g40 g
Lioton 1000Heparinum natricumżel8,5 mg/g30, 50 g
ContractubexHeparinum natricum + Allantoinum + Allii cepae extractumżel(50 j.m. + 10 mg + 100 mg)/g20, 50, 100 g
EscevenHippocastani semenis extractum spissumżel do użytku zewnętrznego83,5 mg/g30 g
Woda utlenionaHydrogenii peroxidumpłyn3%50 g, 100 g, 50 ml, 100 ml
DeprimHyperici herbae extractum siccumtabletki60 mg30 tabl.
Ibuprom ZatokiIbuprofenum + Pseudoephedrinumtabletki powlekane200 mg + 30 mg6, 12, 24 tabl.
KetopronilKetoprofenumżel25 mg/g35, 50 g
LakcidLactobacillus rhamnosusliofilizat do sporządzania zawiesiny doustnej2 mld CFU pałeczek bakterii Lactobacillus10 amp. Ilof.
LactulosumLactulosumsyrop7,5 g/15 ml, 2,5 g/5 ml150 ml, 300 ml
Procto-GlyvenolLidocainum + Tribenosidumczopki doodbytnicze40 mg + 400 mg10 szt.
Procto-GlyvenolLidocainum + Tribenosidumkrem doodbytniczy(20 mg + 50 mg)/g30 g
JacutinLindanumżel, emulsja na skórę3 mg/g50 g, 100 ml
MagnezinMagnesii carbonas basicumtabletki130 mg Mg2+30, 60, 120 tabl.
AsmagMagnesii hydroaspartastabletki20 mg Mg2+50 tabl.
AsparginMagnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartastabletki17 mg + 54 mg25, 50 tabl.
Magne B6Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridumroztwór doustny(186 mg + 10 mg)/ml10 amp.
Magne B6Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridumtabletki470 mg + 5 mg50 tabl.
Suplemag B6(Magnesii oxidum, Magnesii aspartas, dihydricus) + Pyridoxini hydrochloridumkapsułki twarde50 kaps.
Persen forteMelissae folii extractum + Menthae piperitae herbae extractum + Valerianae radicis extractumkapsułki twarde25 mg + 25 mg + 125 mg20 kaps.
PyralginumMetamizolum natricumtabletki500 mg6 tabl.
PyralginumMetamizolum natricumczopki doodbytnicze750 mg5 czopków
UrosalMethenaminum + Phenylis salicylastabletki300 mg + 300 mg20 tabl.
Pyoctaninum coeruleum solutum 0,5 %Methylrosanilinii chloridumpłyn do stosowania na skórę5 mg/g20, 100 g
MiconalMiconazolumżel20 mg/g15, 30 g
SulfarinolNaphazolinum + Sulfathiazolumkrople do nosa(1 mg + 50 mg)/ml20 ml
NaproxenNaproxenumżel12, 100 mg/g30, 40, 50, 55 g
OftarinolNatrii chloridumpłyn do przemywania oczu9 mg/ml10 ml
PhysiodoseNatrii chloridumpłyn do przemywania oczu i oczyszczania nosa5 ml
Polcrom 2%Natrii cromoglicasaerozol do nosa, roztwór20 mg/ml15 ml
AphtinNatrii tetraboraspłyn do stosowania w jamie ustnej200 mg/g10 g
Cardiamid-CoffeinNicethamidum + Coffeinum + Strychninumkrople doustne, roztwór(100 mg + 100 mg + 0,25 mg)/ml15 ml, 100 g
AcatarOxymetazolini hydrochloridumaerozol do nosa, roztwór0,05%15, 20, 30 ml
AfrinOxymetazolini hydrochloridumkrople do oczu, roztwór0,25 mg/ml10 ml
AfrinOxymetazolini hydrochloridumaerozol do nosa, roztwór500 mcg/ml20 ml
Oxalin 0,05%Oxymetazolini hydrochloridumkrople do nosa0,5 mg/ml5, 10 ml
Oxalin 0,05%Oxymetazolini hydrochloridumżel do nosa0,5 mg/g5, 10 g
Kreon 25000Pancreatinumkapsułki25.000 j.m.20 kaps.
Lipancrea 16000Pancreatinumkapsułki16.000 j.m.30 kaps.
AcenolParacetamolumtabletki300 mg6, 20 tabl.
APAPParacetamolumtabletki powlekane500 mg6, 12 tabl.
ParacetamolParacetamolumczopki doodbytnicze500 mg10 czopków
ParacetamolParacetamolumtabletki500 mg6, 8, 10, 20, 30 tabl.
Antidol 15Paracetamolum + Codeinumtabletki500 mg + 15 mg2, 10 tabl.
AntotalginPhenazonumkrople do uszu10 g/100 g10 g
LacrimalPolyvinilate Alcoholkrople do oczu, roztwór14 mg/ml2 x 5 ml
MultivitaminumPreparat witaminowytabletki powlekane, drażetki30, 50 tabl. powl., draż.
Vitaminum B compositumPreparat witaminowytabletki powlekane, drażetki25, 30, 50 tabl. (draż.)
Multivitaminum fortePreparat witaminowy z minerałamitabletki drażowane30 draż.
DentoseptPreparat ziołowypłyn do stosowania w jamie ustnej30, 50, 100 g, 50, 100 ml
Dentosept APreparat ziołowypłyn do stosowania w jamie ustnej25 ml, 25 g
RhelaxPreparat ziołowysyrop125, 150 g
SanofilPreparat ziołowyaerozol natryskowy60 g
Sirupus Pini compositusPreparat ziołowysyrop125, 150 g
Sirupus TussipiniPreparat ziołowysyrop125 g
Tabletki uspokajającePreparat ziołowytabletki20 tabl.
HemorectalPreparat złożonyczopki doodbytnicze10 czopków
ABEPreparat złożonypłyn do stosowania na skórę8 g
AcifunginPreparat złożonypłyn do stosowania na skórę30 ml
Acifungin fortePreparat złożonypłyn do stosowania na skórę30 ml
ArcalenPreparat złożonymaść30 g
CepanPreparat złożonykrem35 g
DemilanPreparat złożonymaść, krem35 g
GastroPreparat złożonytabletki20 tabl.
HemorolPreparat złożonyczopki doodbytnicze12 czopków
Krople żołądkowePreparat złożonykrople35 g
LinolaPreparat złożonymaść50, 75, 100 g
Sal Ems ArtificialePreparat złożonytabletki musujące12 tabl.
Sal Ems factitiumPreparat złożonytabletki musujące40 tabl.
SeptoletePreparat złożonypastylki10, 30 pastylek
Septolete DPreparat złożonypastylki10, 30 pastylek
SinupretPreparat złożonytabletki drażowane50 tabl.
TormentiolPreparat złożonymaść20 g
NervosolPreprat ziołowypłyn35, 100 g
Vitaminum B6Pyridoxinumtabletki50 mg50, 60 tabl.
Vitaminum ARetinoli palmitaskapsułki elastyczne2.500, 5.000, 6.000 j.m.30, 50, 60 kaps.
AksodermRetinolummaść400 j.m./g20, 30 g
Aksoderm forteRetinolummaść1.000 j.m./g10, 20, 30, 50 g
Maść z witaminą ARetinolummaść400 j.m./g20, 25, 30 g
RadirexRhei radixtabletki513,5 mg10 tabl.
Vitaminum B2Riboflavinumtabletki powlekane3 mg30, 60 tabl.
Sylimarol 70 mgSilibininumtabletki drażowane70 mg30 draż.
Spirytus salicylowySpiritus salicylatusroztwór50, 100 g, 50, 100, 120 ml
SolcoserylSucha masa bezbiałkowego dializatu z krwi cielątmaść, żel2,07 mg/g, 4,15 mg/g20 g
SolcoserylSucha masa bezbiałkowego dializatu z krwi cielątpasta do stosowania w jamie ustnej2,125 mg/g5 g
Sirupus Kalii guajacolosulfoniciSulfogaiacolumsyrop60 mg/g125, 200 g
DermaknelSulfur + Acidum salicylicumkrem(40 mg + 10 mg)/g20 g
Vitaminum B1Thiaminumtabletki3 mg50, 60 tabl.
Syrop tymiankowy złożonyThymi sirupus compositussyrop125, 150 g, 150 ml
Vitaminum ETocopherolumkapsułki200 mg60, 30, 20 kaps.
RutovenTroxerutinumtabletki powlekane0,15 g60 tabl.
RutovenTroxerutinumżel20 mg/g30 g
Troxeratio 300Troxerutinumkapsułki elastyczne0,3 g50, 100 kaps.
TroxerutinTroxerutinumkapsułki twarde200 mg64 kaps.
TroxerutinTroxerutinumżel20 mg/g30 g
Optiderm FUrea + Polidocanolumkrem(30 mg + 50 mg)/g50 g
Krople walerianoweValerianae tincturakrople doustne35 g
Valerin ForteValerianae radicis extractum siccumdrażetki200 mg15, 30 draż.
LinomagVitaminum Fkrem, maść200 mg/g30 g
Xylometazolin 0,05%Xylometazolini hydrochloridumkrople do nosa, roztwór0,5 mg/ml, 0,5 mg/g10 ml
Xylogel 0,1%Xylometazolini hydrochloridumżel do nosa1 mg/g10 g, 5 g, 15 ml
Xylogel 0,05%Xylometazolini hydrochloridumżel do nosa0,05 mg/g10 g, 5 g, 15 ml
XylometazolinXylometazolini hydrochloridumkrople do nosa, roztwór1 mg/g10 ml
Xylometazolin 0,1%Xylometazolini hydrochloridumkrople do nosa, roztwór1 mg/ml10 ml
Maść cynkowaZinci oxidi unguentummaść10, 20, 25 g
Bandaż, opaskabandaże, opaski: elastyczne, podtrzymującewszystkie rozmiary
Chusta trójkątnachustawszystkie rozmiary
Codofixsiatkawszystkie rozmiary
Igłyigły do iniekcjiwszystkie rozmiary
Kompresykompresy z gazy: jałowe, niejałowewszystkie rozmiary
Plastry, przylepceplastry, przylepce: z opatrunkiem, bez opatrunkuwszystkie rozmiary
Strzykawkistrzykawkiwszystkie rozmiary
* Dopuszcza się wydawanie zamiennie produktu leczniczego o innej nazwie handlowej spełniającego pozostałe warunki rozporządzenia.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.99.668) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2007 r.