Wykaz podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli. - Dz.U.2020.2349 - OpenLEX

Wykaz podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2349

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2145) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wykaz podmiotów podlegających ochronie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji;
2)
organ kontroli właściwy dla każdego z podmiotów ujętych w wykazie, o którym mowa w pkt 1.
Wykaz podmiotów, o którym mowa w § 1 pkt 1, wraz ze wskazaniem organów kontroli, o których mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE ORAZ WŁAŚCIWYCH DLA NICH ORGANÓW KONTROLI

Lp.Podmiot podlegający ochronieOrgan kontroli
1Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe "Telesystem-Mesko" sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczowie (numer KRS: 0000096130)Minister Obrony Narodowej
2Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000716108)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
3Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (numer KRS: 0000075450)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
4HAWE TELEKOM sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000108425)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
5innogyStoenOperator sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie (numer KRS: 0000270640)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
6KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (numer KRS: 0000023302)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
7Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000010681)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
8Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000419430)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
9Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (numer KRS: 0000028860)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
10PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000322634)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
11System Gazociągów Tranzytowych "EUROPOL GAZ" S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000060709)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
12Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (numer KRS: 0000271562)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
13TK Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000024788)minister właściwy do spraw aktywów państwowych