§ 1. - Wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny. - Dz.U.2016.1158 - OpenLEX

§ 1. - Wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1158

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2016 r.
§  1.
Ustala się wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny, stanowiący załącznik do rozporządzenia.