§ 1. - Wykaz miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.95.1046

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 2002 r.
§  1.
Ustala się wykaz miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany, który stanowi załącznik do rozporządzenia.