§ 3. - Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2023 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r.