§ 1. - Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2023 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.