Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2156

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016, które w roku podatkowym 2016 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, z podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GMIN, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA ROK 2016

1. Województwo dolnośląskie

Kłodzko m.

Legnica m.

Polkowice

Wałbrzych m.

2. Województwo łódzkie

Łódź m.

Ozorków m.

3. Województwo podkarpackie

Mielec m.

Nowa Dęba

Stalowa Wola m.

4. Województwo pomorskie

Słupsk

Tczew m.

Tczew

5. Województwo śląskie

Dąbrowa Górnicza m.

Gliwice m.

Pawłowice

Tychy m.

Żory m.

6. Województwo warmińsko-mazurskie

Dobre Miasto

Ełk m.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).