Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów

Na podstawie art. 16r ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, których złożenie z wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w całości, oraz wykaz dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  2. Określa się wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, których złożenie z wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w części testowej, oraz wykaz dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ EGZAMINÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ EUROPEJSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE, KTÓRYCH ZŁOŻENIE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM JEST RÓWNOWAŻNE Z ZALICZENIEM Z WYNIKIEM POZYTYWNYM PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO W CAŁOŚCI, ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE TAKICH EGZAMINÓW

Lp.SpecjalnośćEuropejskie towarzystwo naukoweEgzamin równoważny z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w całościDokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu zorganizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe, równoważnego z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w całości
12345
1Anestezjologia i intensywna terapiaEuropean Society of AnaesthesiologyEuropean Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Examination, złożony od dnia

1 lipca 2011 roku

1. European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care oraz

2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii stwierdzający autentyczność dyplomu: European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care, wydanego przez European Society of Anaesthesiology

2UrologiaEuropean Board of Urology, we współpracy z Polskim Towarzystwem UrologicznymEuropean Board of Urology Examination, złożony od dnia

1 lipca 2011 roku

1. Fellow of the European Board of Urology Diploma oraz

2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Urologicznego stwierdzający autentyczność dyplomu: Fellow of the European Board of Urology Diploma, wydanego przez European Board of Urology

3Chirurgia klatki piersiowejEuropean Board of Thoracic and Cardiovascular SurgeryEuropean Board of Thoracic Surgery Examination, złożony od dnia

1 lipca 2011 roku

1. Fellow of European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery oraz

2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów stwierdzający autentyczność dyplomu: Fellow of European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery, wydanego przez European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery

4Radiologia i diagnostyka obrazowaEuropean Society of RadiologyEuropean Diploma in Radiology, złożony od dnia

1 lipca 2011 roku

1. European Diploma in Radiology oraz

2. Certyfikat Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego stwierdzający autentyczność dyplomu: European Diploma in Radiology, wydanego przez European Society of Radiology

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ EGZAMINÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ EUROPEJSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE, KTÓRYCH ZŁOŻENIE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM JEST RÓWNOWAŻNE Z ZALICZENIEM Z WYNIKIEM POZYTYWNYM PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO W CZĘŚCI TESTOWEJ, ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE TAKICH EGZAMINÓW

Lp.SpecjalnośćEuropejskie towarzystwo naukoweEgzamin równoważny z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w części testowejDokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu zorganizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe, równoważnego z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w części testowej
12345
1Anestezjologia i intensywna terapiaEuropean Society of AnaesthesiologyEuropean Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Examination Part I, złożony

od dnia

1 lipca 2011 roku

1. European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Part I Examination Candidate Report Form

oraz

2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii stwierdzający autentyczność dyplomu: European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Part I Examination Candidate Report Form, wydanego przez European Society of Anaesthesiology oraz poświadczający złożenie egzaminu: European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Examination Part I z wynikiem pozytywnym

2Radiologia i diagnostyka obrazowaEuropean Society of RadiologyEuropean Diploma in Radiology, złożony od dnia

1 lipca 2011 roku

1. Examination Candidate Report Form

oraz

2. Certyfikat Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego stwierdzający autentyczność dyplomu: Examination Candidate Report Form, wydanego przez European Society of Radiology oraz poświadczający złożenie egzaminu: European Diploma in Radiology z wynikiem pozytywnym w obu częściach pisemnych