§ 8. - Wyjaśnianie niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.431

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
§  8. 2
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.
2 § 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2126) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2017 r.