§ 7. - Wyjaśnianie niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.431

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
§  7.
1.
Przekazanie informacji o konieczności usunięcia niezgodności następuje przez automatyczne udostępnienie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, do pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, informacji zawierającej zestawienie niezgodności i terminy ich wyjaśnienia.
2.
Informacja zawierająca zestawienie niezgodności jest generowana przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję nie rzadziej niż raz na dzień.
3.
Podmiot pobiera informację zawierającą zestawienie niezgodności nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej udostępnienia.