§ 6. - Wyjaśnianie niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.431

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
§  6.
W przypadku gdy usunięcie niezgodności wymaga udziału administratora ewidencji, dokonuje on, w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję, zmiany umożliwiającej usunięcie tej niezgodności.