Wydzielenie z administracji państwowej przedsiębiorstwa "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.36.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 kwietnia 1927 r.
w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie".

Na podstawie art. 1, 31 i 33 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzieleniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych, przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. P. № 25, poz. 195) zarządza się co następuje:
Wydziela się z administracji państwowej przedsiębiorstwo "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie" na zasadach, zawartych w wyżej powołanem rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o nadaniu statutu dla Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie (Dz. U. R. P. № 56, poz. 568).