§ 1. - Wydzielenie z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.39.348

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1931 r.
§  1. 2
Wydziela się z administracji państwowej przedsiębiorstwo "Druga Państwowa Fabryka Związków Azotowych" i uznaje się je za przedsiębiorstwo, posiadające samoistną osobowość prawną, pod nazwą "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach".
2 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 1931 r. (Dz.U.31.7.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 1931 r.