§ 2. - Wydzielenie z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe w Lublinie".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.68.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1936 r.
§  2. 2
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
2 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 1936 r. (Dz.U.36.67.489) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 1936 r.