§ 1. - Wydzielenie z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe w Lublinie".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.68.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1936 r.
§  1. 1
Wydziela się z administracji państwowej państwowy młyn i elewator w Lublinie i tworzy się z nich przedsiębiorstwo państwowe, posiadające samoistną osobowość prawną, pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo Zbożowe".
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1930 r. (Dz.U.30.36.296) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 1930 r.