§ 7. - Wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.38.362

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2005 r.
§  7.
Przewóz spopielonych zwłok ludzkich może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający poszanowanie dla tych zwłok. Przepisów § 5 nie stosuje się.