§ 13. - Wydawanie spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1962 r.
§  13.
1.
Wnioski o wydanie zezwolenia złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i przed tym dniem nie załatwione podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów tego rozporządzenia.
2.
Zezwolenia, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność pod warunkiem zgłoszenia ich przez spółdzielnie do rejestru (§ 10 ust. 1) w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.