§ 7. - Wydawanie eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1950 r.
§  7.
Komisję kwalifikacyjną powołuje Minister Szkół Wyższych i Nauki. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: delegat Ministra Szkół Wyższych i Nauki jako przewodniczący, dwaj przedstawiciele Szkoły Głównej Służby Zagranicznej oraz po jednym przedstawicielu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Handlu Zagranicznego.