§ 6. - Wydawanie eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1950 r.
§  6.
Do egzaminów mogą być dopuszczone osoby, które:
1)
posiadają kwalifikacje wymagane od kandydatów do studiów w państwowych szkołach wyższych,
2)
zostaną skierowane w interesie służby przez właściwe ministerstwo,
3)
zostaną zakwalifikowane przez komisję kwalifikacyjną dla eksternów.