§ 4. - Wydawanie eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1950 r.
§  4.
Egzaminy mogą być składane jedynie w okresach trzech sesji egzaminacyjnych w październiku, styczniu i maju.