§ 3. - Wydawanie eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1950 r.
§  3.
Eksterni składają egzaminy w kolejności ustalonej przez Senat Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. Ekstern sam ustala ilość egzaminów, do których zamierza w danej sesji egzaminacyjnej przystąpić.