Art. 1. - Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.68.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1945 r.
Art.  1.
(1) 1
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszać należy:
1)
akty ustawodawcze,
2)
umowy z innymi państwami,
3)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów, wydane celem wykonania aktów ustawodawczych i z powołaniem się na nie,
4)
oświadczenia rządowe, stwierdzające spełnienie się warunków, od których zależy moc obowiązująca umów z innymi państwami, oraz oświadczenia rządowe o przystąpieniu państw obcych do umów zawartych przez Rzeczpospolitą Polską i o dokonanych ratyfikacjach.
(2)
Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej innych aktów prawnych nastąpić może z mocy szczególnego przepisu aktu ustawodawczego.
1 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 dekretu z dnia 29 września 1945 r. (Dz.U.45.55.305) zmieniającego nin. dekret z dniem 7 maja 1945 r.