§ 6. - Wydanie nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.40.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1927 r.
§  6.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 3 maja 1927 r. i obowiązuje do 1 kwietnia 1928 r.