§ 5. - Wydanie nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.40.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1927 r.
§  5.
Sprzedaż znaczków pocztowych niniejszego nakładu uskuteczniają wszystkie urzędy i agencje pocztowe na wyraźne żądanie kupującego. Nikt nie może być zmuszony do kupna znaczków pocztowych niniejszej emisji.