§ 4. - Wydanie nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.40.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1927 r.
§  4. 1
Cena nominalna znaczków pocztowych niniejszego nakładu jest na każdej sztuce o 5 gr. wyższa od wartości taryfowej. Nadwyżka 5 gr. od każdej sztuki w łącznej sumie zł. 300.000 od całego nakładu jest przeznaczona na potrzeby Wydziału Wykonawczego Zjednoczenia Polsek. Towarzystw Oświatowych w Warszawie, w skład którego wchodzą:
1)PolskaMacierzSzkolnaw Warszawie,
2)"""Ziem Wschodnich w Wilnie,
3)"""w Cieszynie,
4)"""w Gdańsku,
5)Tow.CzytelniLudowychw Poznaniu,
6)Tow.SzkołyLudowejw Krakowie.
1 § 4 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 24 września 1927 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.27.86.775) z dniem 5 października 1927 r.