§ 3. - Wydanie nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.40.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1927 r.
§  3.
Nakład i sprzedaż wyżej opisanego znaczka pocztowego, którego używanie na przesyłkach pocztowych jest dozwolone tak w pocztowym ruchu krajowym jak i zagranicznym, ogranicza się na czas od 3 maja 1927 r. do 1 kwietnia 1928 r.